Co to jest wycieczka szkolna.

Każdy z nas, byłych uczniów, zdaje sobie sprawę i dobrze pamięta, że słowo wycieczka szkolna posiada jakąś dziwną, magiczną moc, moc wywołującą uścisk w brzuchu i szybszą pracę serca. Samo oczekiwanie na wyjazd powoduje powstawanie atmosfery podniecenia i euforii połączonej z odliczaniem dni do wyjazdu oraz planowaniem wszystkich jego elementów.

Szansa na spotkanie na swojej drodze czegoś odmiennego, nowego, doświadczenie ciekawych przeżyć i emocji związanych z jednej strony ze zmianą miejsca pobytu a z drugiej z czasem spędzonym ze swoją grupą to podstawa takowego wyjazdu.

Wycieczka szkolna jest jedną z form dostarczania i poszerzania wiadomości uzyskanych z podręczników i książek, konfrontacji własnego wyobrażenia na dany temat z rzeczywistym jego obrazem.

Autor Słownika Pedagogicznego podaje definicję wycieczki szkolnej, uznając ją, jako jedną z form umożliwiających przede wszystkim prowadzenie i uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej i wychowawczej, jaką pełni szkoła

www.leczeniedepresji.net.pl